OPT-K5MW9TZ
top of page

D e r s l e r

Ders İçeriği

-NOTA- GENEL MÜZİK BİLGİLERİ
-KANUN SAZININ TANITILMASI
-ALIŞTIRMALAR 
-NAZARİYAT
-AKORT KONUSU
-KANUN’DA ÇEŞİTLİ ANLATIM TEKNİKLERİ (Arpej, ve akor teknikleri )
-TRANSPOZİSYON 
-BATI MÜZİĞİ’NDEN ÖRNEKLER
-ARPEJ VE AKOR TEKNİKLERİ

bottom of page