OPT-K5MW9TZ
top of page

Kanun Yapımı

Kanun yapısı

Kanun Yapısı

Kanunun yapısı, Batı müziğinde kullanılan “zither” veya “cimbal” adlı çalgılarla hemen hemen aynı benzerliktedir.

Kanunlar 24 veya 25 sesli olarak iki yapıya sahiptirler. 24 sesli olanların ses alanı; kaba yegah’tan (RE) tiz acem’e (FA), 25 sesli olanlarda ise yine kaba yegah’tan tiz gerdaniyeye (SOL) kadardır. En üstte Tiz muhayyer (LA) veya Tiz buselik (Sİ) ilave etmek 26 veya 27 sesli kanun kullanan müzisyenler de vardır.

Kanunun iskeleti yumuşak bir ağaç olan ıhlamur ağacından yapılır. İskelet düz köşeler de kırlangıç kuyruğu denilen geçme şeklindedir.

Göğüz kısmı çınar veya köknar, sırt ise yekpare ceviz veya ıhlamur kontraplak üzerine maun kaplama olarak yapılır. Üst kenarla mandal ve burgu tahtasının birleştiği geniş açılı köşeye, kanunun ileride açılmaması için ıhlamur ağacından yapılan bir köşebent tutkallanarak vidalanır. 

Kanunda Tellerin Takılışı

Kanunun sağ kenarında tellerin takıldığı kısmı örten sürgü çıkarılır. Takılacak telin ucuna açılmayacak şekilde bir düğüm atılır. Açık olan sağ kenardaki yuvada bulunan ve o tele ait olan deliğe geçirilir. Telin ucu kanunun sağ üst kenarından çıkınca çekilir ve düğüm yuvaya oturtulur. Daha sonra tel köprü üzerindeki o tele ait çentiğe yerleştirilir. telin ucu burgunun deliğine geçirildikten sonra 1 cm’lik kısım burgunun alt ucu yönünde kıvrılır ve tutulur. Tel bu kıvrılmış kısım üzerine sarılır. Sonra burgu deliğine yerleştirilir.  

 

Kanun Yapımı

Kanun çalgısının üretim aşamaları ve yapımında kullanılan ahşap malzemenin seçimi

İnsanlar tarih boyunca çevresinde olup bitenleri anlatmak, kendini ifade etmek için müziği bir araç olarak seçmişlerdir. Müziği ifade etmek için kullandıkları bu aletlere de çalgı adını vermişlerdir. Bu çalgı adı verilen aletlerin ahşap malzemeden yapılmalarının en büyük nedenleri ahşabın doğada oldukça bol bulunması, ses iletişimine duyarlı olması ve kolay işlenebilir olmasıdır. Ahşap malzemenin ağırlık, sertlik, rutubet derecesi ve akustik gibi fiziksel özellikleri Kanun yapımında göz önünde bulundurulmalıdır. Ağaçların % 5-7 rutubet derecesine kadar doğal bir şekilde kurutulmaları gerekir. Kanun yapımında kullanılacak ahşapların renk, desen gibi görünüş özellikleri de önemlidir. Kanun yapımında kullanılacak ağaçların ayrıca yetişme bölgelerine ve yetişme şartlarına dikkat edilmelidir. Kanun’da gomalak cila, selülozik vernik cila ve polyester cila olmak üzere 3 tür cila uygulamak mümkündür.

 

Kanun Tamiri

- Ana gövde de meydana gelen hasarların tamiri ve bakımı
- Mandal değişimi
- Eşik tamir ve bakımı
- Burgu değişimi
- Tel değişimi
- Vernik ve parlatma bakım onarımı

bottom of page